ETKİNLİK
Genetik Günü
Genetik Günü

KONUŞMACI PROGRAMI: 18 Mayıs Cumartesi   -   Saat: 14.00

Dr. Ali TORABİ MD, PhD- Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik ABD

 

ATÖLYE PROGRAMLARI

1.  Atölye Adı: Hücre Döngüsü

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: Hücre döngüsü, canlı organizmaların yaşam süreçlerinde temel bir rol oynar; büyüme, onarım ve üreme gibi hayati fonksiyonları düzenler. Hücre döngüsünün anlaşılması, modern biyoloji ve tıp alanlarında çığır açıcı bir gelişme olmuştur. Bu etkinlikte, katılımcılar interaktif modeller ve basit malzemeler kullanarak hücre döngüsü mekanizmalarını keşfedecek ve canlı hücrelerin nasıl büyüdüğünü, bölündüğünü ve yenilendiğini görselleştireceklerdir. Katılımcılar, hücre döngüsünün temel aşamalarını inceleyerek, bu süreçlerin biyolojik ve tıbbi önemini derinlemesine kavrayacaklardır.

2.  Atölye Adı: Gen Bilekliği

Yaş: 5 yaş ve üzeri

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: Genler, canlı organizmaların yapı taşlarıdır ve genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Genlerin keşfi, biyoloji ve genetik biliminin anlaşılmasında devrim olmuştur. Bu etkinlikte ziyaretçiler, "Gen Bilekliği" adı verilen interaktif bir modelleme faaliyetine katılarak genlerin yapısını ve işlevini keşfedecekler. Katılımcılar, renkli boncuklar kullanarak kendi DNA dizilerini oluşturacak ve genetik aktarımın temellerini öğreneceklerdir. Bu süreçte, genetik miras ve kalıtım gibi kavramlar da ele alınacak, böylece katılımcılar genetik biliminin günlük yaşamdaki etkilerini gözlemleyebileceklerdir.

3.  Atölye Adı: Mendel Bezelyeleri

Yaş: 12 yaş ve üzeri

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: Mendel'in bezelye deneyleri, modern genetik biliminin temellerini atmış ve kalıtım yasalarının keşfiyle biyoloji alanında bir devrim olmuştur. Bu etkinlikte katılımcılar, Gregor Mendel'in tarihi çalışmalarını canlandırarak basit malzemelerle kendi bezelye çaprazlamalarını tasarlayacaklardır. Katılımcılar, farklı renk ve şekillerdeki bezelye tohumlarını kullanarak Mendel'in genetik çaprazlama yöntemlerini uygulayacak ve sonuçları gözlemleyeceklerdir. Bu süreç, genetik özelliklerin nasıl aktarıldığını ve belirli özelliklerin nasıl dominant veya çekinik olarak ortaya çıktığını anlamalarını sağlayacaktır. Mendel'in bezelyeleri etkinliği, katılımcılara genetik bilimin temellerini deneyimleme fırsatı sunacaktır.

4.  Atölye Adı: DNA’yı Keşfediyorum

Yaş: 8 yaş ve üzeri

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: DNA'nın keşfi, bilim dünyasında moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarının yönünü değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Bu etkinlikte katılımcılar, "DNA'yı Keşfediyorum" teması altında, basit malzemeler kullanarak kendi DNA izolasyonlarını gerçekleştireceklerdir. Katılımcılar, meyve veya diğer hücreli materyallerden DNA'yı ayırma yöntemlerini öğrenecek ve bu esrarengiz molekülün gerçek yapısını gözlemleme şansı bulacaklardır. Bu süreçte, DNA'nın yapısını, işlevlerini ve genetik bilgi taşıma şeklini anlama fırsatı elde edeceklerdir. "DNA'yı Keşfediyorum" etkinliği, genetik bilimin temellerini pratik bir şekilde deneyimlemek için benzersiz bir fırsat sunar.

5.  Atölye Adı: Ben ve DNA’m

Yaş: 5 yaş ve üzeri

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: Genetik özelliklerin nasıl anne ve babadan aktarıldığını anlamak için katılımcılar kendilerine verilen zarflardaki özellikleri çaprazlayarak ortaya çıkan canlıyı modellemeye çalışacaklardır. Böylece kalıtım hakkında daha detaylı bilgi edinmiş olacaklardır.

 

6. Katılımcılar

Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik ABD

Atölye Adı: Kromozomların Gizemli Dünyası

Yaş: Tüm Yaş Grupları

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: Kromozomlar, genetik bilginin taşındığı hücresel yapılar olup, canlıların özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasında temel rol oynarlar. Kromozomların keşfi, genetik ve hücre biyolojisi alanlarında büyük bir dönüşüm yaratmıştır. Bu etkinlikte katılımcılar, "Kromozomların Gizemli Dünyası" adı verilen interaktif bir laboratuvar deneyimine katılarak kromozomların yapısını ve işlevlerini keşfedecekler. Katılımcılar, mikroskopları kullanarak gerçek hücre örneklerinden kromozomları gözlemleyecek ve kromozomal düzenlemelerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir. Bu süreçte, kromozomal bozukluklar ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri gibi konular da işlenecek, böylece katılımcılar kromozomların genetik ve tıbbi önemini derinlemesine anlayabileceklerdir.

 

Atölye Adı: Barr Cisimciği

Yaş: Tüm Yaş Grupları

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: Barr cisimciği, dişi hücrelerde bulunan inaktif X kromozomunun gözlemlenebilir formudur ve genetik cinsiyet belirlemede önemli bir rol oynar. Barr cisimciğinin keşfi, cinsiyetle ilişkili genetik yapıların anlaşılmasında bilimsel bir devrim yaratmıştır. Bu etkinlikte katılımcılar, "Barr Cisimciği" adlı interaktif bir laboratuvar deneyimine katılarak, Barr cisimciğinin yapısını ve işlevini mikroskop altında keşfedeceklerdir. Katılımcılar, gerçek hücre örnekleri üzerinden çalışarak bu özel kromozomal yapıyı inceleyecek ve cinsiyetle ilişkili genetik ifadelerin nasıl ortaya çıktığını öğreneceklerdir. Bu süreç, genetik bilimin temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olacak ve Barr cisimciğinin biyolojik ve tıbbi önemini vurgulayacaktır.

 

Atölye Adı: Bakteri mi Ateşböceği mi?

Yaş: Tüm Yaş Grupları

Yer: Konya Bilim Merkezi

Açıklama: "Bakteri mi Ateşböceği mi?" adlı etkinlik, biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin heyecan verici dünyasına bir pencere açıyor. Bu etkinlikte, katılımcılar luciferaz geninin bakterilere aktarılması yoluyla biyolüminesans fenomenini keşfedeceklerdir. Luciferaz, ateşböceklerinde bulunan ve onların ışık saçmasını sağlayan bir enzimdir. Gen mühendisliği sayesinde bu gen, bakterilere aktarılarak, mikroorganizmaların ışık yaymasını mümkün kılan bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek bu dönüşümü gözlemleyecek ve gen aktarımının canlı organizmalar üzerindeki etkilerini öğreneceklerdir. Bu süreç, genetik biliminin uygulamalı yönlerini tanıtarak, günlük yaşamda biyoteknolojinin potansiyel kullanımlarını vurgulayacaktır.

  • RTSGD (Research and Treatment Society of Genetic Disorders: Genetik Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği)


 

Telif Hakkı © 2024 Tüm Hakları Saklıdır
kultursanatkonya.com’un tasarım ve yazılımsal içeriği Entegre Yazılım ve zOOm tarafından hazırlanmıştır.